top of page

5 เทคนิคในการใช้ลู่วิ่งไฟฟ้า

เมื่อเราซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า มาคนส่วนมากมักเริ่มใช้ลู่วิ่งทันทีและวิ่งแบบไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อน ซึ่งการทำแบบนี้ทำให้คุณใช้งานเครื่องอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ลู่วิ่งไฟฟ้า มีความสามารถมากกว่าแค่ มอเตอร์และสายพาน เทคนิค 5 ข้อนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานในการใช้ลู่วิ่งอย่างง่ายๆและมีประโยชน์สูงสุด

  1. บันทึกข้อมูลของคุณลงบนเครื่อง เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก เพื่อให้เครื่องจดจำและประเมินผลการออกกำลังกายของคุณในแต่ละครั้งที่คุณออกกำลังกาย

  2. เลือกใช้โปรแกรมารออกกำลังกายที่เครื่องให้มา โปรแกรมจะช่วยวางแผนการวิ่งให้คุณอย่างถูกต้อง เริ่มจากการอุ่นเครื่องช้าๆ เพิ่มความเร็ว ปรับความลาดชัน จนถึงขั้นคูลดาวน์ ที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณ

  3. หมั่นตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากพบว่าสูงเกินไปให้หยุดทันที

  4. วิ่งตามโปรแกรมซ้ำๆ วิ่งทุกวันหรืออาทิตย์ละ 4 วัน จะช่วยให้คุณสุขภาพดี

  5. เพิ่มความยากกลำบาก ร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่มีความฉลาดจะปรับตัวกับสภาพที่เปลี่ยนไปของร่างกาย เราควรปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ยากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายมากขึ้น

แท็ก:

Follow Us
bottom of page