top of page

เทคนิคการเลือกซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า

หากคุณกําลังวางแผนที่จะซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าไว้ออกกำลังกาย มีปัจจัยหลายประการที่ คุณควรคํานึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือก เครื่องออกกําลังกาย ที่เหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์และวัตถุประสงค์ของคุณ ลู่วิ่งไฟฟ้า บางรุ่นมีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับนักวิ่งโดยเฉพาะในขณะที่ ลู่วิ่งไฟฟ้า บางรุ่น มี Function ช่วยให้การตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจสําหรับผู้ที่ต้องการให้ความสําคัญกับการลดน้ําหนัก นอกจากนี้คุณอาจต้องการที่จะซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมด้านบันเทิง ( Home entertain ; MP3 ) หรือ โปรแกรมออกกําลังกายที่ซับซ้อนสําหรับการ Training

ก่อนอื่นควรคำนึงถึงเป้าหมายในการใช้ลู่วิ่งไฟฟ้าของตัวเราเอง ต้องการซื้อเพื่อ ออกกำลังกายปกติ , ลดน้ำหนัก หรือ ซ้อมวิ่งภายในบ้าน

หากต้องการซื้อเพื่อออกกำลังกายตามปกติ ควรพิจารณา ลู่วิ่งไฟฟ้า ที่

 • มีโปรแกรมจําลองจากสถานะหนัก –เบา ตามเป้าหมายของผู้ใช้

 • มีระบบรองรับการกระแทกที่มากขึ้นเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระแทกของน้ําหนักตัว

 • มีความยาวไม่ต่ํากว่า 1.20 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ที่คุณจะรู้สึกสบายที่สุดในขณะที่ก้าวเดิน

หากคุณต้องการซื้อเพื่อลดน้ำหนัก ควรพิจารณา ลู่วิ่งไฟฟ้า ที่

 • มีหน้าจอแสดงผลอัตราการเต้นหัวใจเพื่อสะดวกในการตั้งเป้าหมายในการฝึกของคุณ

 • สามารถปรับความเร็วและลาดเอียงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มความ หนัก-เบาของการอกกําลังกายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (Heart rate target)

 • มีความเร็วสูงสุด 10 ไมล์ (16.09 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมงและสามารถปรับระดับความลาดชันได้เกินร้อยละ 10 เป็นอย่างน้อย

 • มีคอนโซลที่จะแสดงตัวชี้วัดในการออกกําลังกายและการลดน้ําหนักหมด; เช่น แสดง อัดตราการเผาผลาญพลังงาน (แคลลอรี่),ความเร็ว,ระยะทางและเวลาที่เหลือ( Time lab) หรือเวลาที่ผ่านไป ( Time)

 • มีมอเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่สามารถรองรับการฝึกในแบบ (interval training) และ 2.0 แรงม้าเป็นอย่าน้อย

Knowledge02.jpg

หากคุณต้องการซื้อเพื่อฝึกซ้อมวิ่ง ควรพิจารณาลู่วิ่งไฟฟ้ที่

 • มีความเร็วสูงสุดเริ่มต้นที่ 16.09กิโลเมตร ต่อชั่วโมง เป็นอย่างน้อย สําหรับการใช้ช่วง Interval training

 • สามารถปรับความชันสูงสุด 12 องศาเป็นอย่างต่ํา สําหรับใช้ฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และสามารถจําลองสถานการณ์เสมือนวิ่งขึ้นเขา

 • มีคอนโซลแสดงรายละเอียด ระยะทางที่คุณใช้, ความเร็วในการวิ่ง , เวลาทีใช้ เพื่อที่จะกําหนดเป้าหมายในการฝีกของคุณ

 • มี มอเตอร์แรงม้า สูง ระหว่าง 2.5 - 3.0 แรงม้า ซึ่งให้ความรามเรียบอย่างต่อเนื่องในขณะเครื่องทํางาน เลือกลู่วิ่งไฟฟ้า ที่มีสายพานที่มีความยาวอย่างน้อย 58 นิ้ว (1.47 เมตร) เพื่อที่ยาวพอสําหรัยช่วงก้าวในขณะวิ่ง

 • มี Deck (กระดานรองรับ) ที่มีการเคลือบด้วยสารหล่อลื่น (Pre wax) เพื่อลดแรงเสียดทานที่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้ลู่วิ่งของคุณอย่างต่อเนื่อง

Follow Us
bottom of page